Acciai

tubi

METALLURGISK TABELL FÖR ROSTFRITT STÅL
AISI Werk Stoff UNI EN AFNOR Cr Ni Mo Ti
304 1.4301 X5CrNi18-10 ZGCN18-09 18,00
20,00
8,50
10,50
   
304L 1.4306 X2CrNi19-10 Z2CN18-10 18,00
20,00
10,00
12,00
   
316 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 Z6CND17-11 16,50
18,50
10,50
14,00
2,00
2,50
 
316L 1.4404 X2CrNiMo17-13-2 Z2CND17-12 16,50
18,50
10,50
14,00
2,00
2,50
 
316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 Z6CNDT17-12 16,50
18,50
10,50
13,50
2,00
2,50
5XC min
321 1.4541 X6CrNiTi18-10 Z6CNT18-10 17,00
19,00
9,00
12,00
  5XC min

Användning av rostfritt stål

tubi
  • AISI 304: Basstål i det rostfria området. Bra korrosionsmotstånd i rumstemperatur och upp till 420°C. God svetsbarhet.
  • AISI 321: Denna sort har liknande sammansättning som AISI 304 men innehåller titanium för att skapa interkristallinskt korrosionssmotstånd upp till 800°C.
  • AISI 304L: Liknande sammansättning som AISI 304 men med max kolhalt av 0,03%, vilket ökar korrosionsmotståndet mot pittingkorrosion.
  • AISI 316L: Molybden tillsammans med låg kol halt (<0,03%) ger denna typ av stål starkt korrosionsmotstånd i kemiskt aggresiva miljöer och bra interkristallinskt korrosionsmotstånd. Normalt använt upp till 450°C. De mekaniska egenskaperna är bättre vid höga temperaturer än stål med liknande komposition men utan molybden.
  • AISI 316 Ti: På grund av titan innehållet undviks uppståendet av kromcarbid. Denna typ av stål är användbart upp till 800°C.

Typer av korrosion

Generell korrosion

Ytoxidering på röret orsakar en progressiv tjockleksreduktion av godset och resulterar i minskade mekaniska egenskaper. Detta händer vanligtvis på rör med grövre yta och i kemiskt aggresiva miljöer.

Spänningskorrosion

Denna korrosion uppstår på rör som utsätts för mekanisk påverkan som orsakar en plastisk deformering. Orsaken kan vara deformering av svetsen eller en ej väl genomförd glödgning. Korrosionen penetrerar snabbt.

tubi

Galvanisk korrosion

Denna korrosion uppstår i kontakt med andra metaller i aggresiv miljö, vilket orsakar en elektrisk ström mellan metallerna där den ena metallen blir katod och den andra anod. Detta område kan bli korrosionsangripet.

Interkristallinsk korrosion

När stål används i kritiska temperaturområden, mellan 450°C - 850°C, sker en reducering av kromcarbiden på ytan av stålet. Detta händer ofta nära svetsfogen.

Pitting korrosion

Kan orsakas av ett antal faktorer:

  • Järnföroreningar på ytan
  • I den austenitiska strukturen uppstår områden av ferritiska/martensitiska egenskaper
  • Vid kanterna av metallkristallerna uppstår en reduktion av kromkarbiden
  • En plastisk deformering härdar stålet
  • Stål materialet innehåller främmande partiklar

Avsaknanden av ytpassivitet resulterar i korrosion som små eller mikroskopiska hål.


TOP