Glossario

 
 • DIAMETER:
  Normalt, när diameter anges, avses ytterdiameter av röret.


  EDDY CURRENT :
  Kontrollmetod som baserar sig på förändringar i en elektrisk ström genom rören som testas. Elektriska spolar skickar och tar emot signaler till ett oscillioskop och vid ett avbrott i kontinuiteten ges larm och det defekta röret skrotas.

  Monitor controlloTest Eddy Current
  GLÖDGNING:
  Upphettning. Rören uppnår en mycket hög temperatur (1050°C) i ugnar och den ursprungliga kristallstrukturen återbildas.


  GRIT:
  Indicerar grovheten i borstningen. Ju högre siffra, ju finare är ytan.


  INERT GAS:
  Mycket ren gasblandning baserat på argon. Används för att undvika närvaro av syre i svetsprocessen.


  POLERING:
  Spegel polering utförs på rörets utsida. Ökar reflektions (spegel) egenskaperna och ger ett bättre estetiskt utseende.


  RA:
  Mått som indicerar grad av spegelpolering.


  RAKHET:
  Specificeras som avvikningen i mm från en rät linje från ytterändarna och mitten av ett en meter långt rör.

  Spiegazione visiva Freccia

  SCOTCH BRITE:
  Ett slipmaterial som använd för utvändig slipning. Det karaktäristiska med denna metod är att den slipade ytans utseende ej förändras med konsumtionen av slipmaterialet, vilket resulterar i ett uniformt estetiskt utseende. Ger matt yta.


  SLIPNING:
  Bearbetning som förbättrar rörets estetiska utseende utan reflektionsegenskaper. Ytan är fortfarande matt.


  SVETSFOG:
  Aggregation av material längs svetsen, både på utsidan och insidan av röret. Materialöveskottet tas bort på utsidan och på insidan beroende på rörets diameter, och tjockleken av svetsen blir identisk med godstjockleken. I produktionen elimineras överskottsmaterial i svetsen på utsidan av alla rör och
  på rör med diameter över 30mm valsas svetsfogen ner på insidan.


  T.I.G. (Tungsten Inert Gas):
  Svetsmetod där svetsningen sker i neutral miljö, utan närvaro av syre, och som utnyttjar en elektrisk båge från en elektrod till ytan av röret som svetsas. Integrititen av elektroden och renheten i svetsen garanteras av gasen.

  Schema Saldatura TIGDenna typ av svetsning kan utföras med eller utan tillförsel av gods. När tunnare material svetsas, som vid rörsvetsning, görs detta normalt utan tillförsel av gods. En skyddande gas (inert gas) flyter genom munstycket och skyddar svetsbadet och tungstenelektroden.
 • Saldatura TIG
 
ö